Algemene voorwaarden

SALON: Bij het boeken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Annuleren/wijzigen afspraak:

 • Annuleren van je afspraak kan tot 24u op voorhand kosteloos.

 • Bij het annuleren of wijzigen van een afspraak binnen de 24u voor de start van je afspraak, betaal je de helft van de behandeling.

 • Bij het niet komen opdagen op je afspraak zonder verwittiging, betaal je de volledige behandeling.

Verplichtingen klant:

 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Zorg voor je behandeling voor een gereinigd lichaam (bij massages), gewassen handen (voor nagelstyling, kan ik het salon), en propere voeten (bij pedicures).

 • Tijdens je behandeling stop je je telefoon weg. Tenzij er een foto is als voorbeeld, dan toon je deze vóór de behandeling of als dit wordt gevraagd door 1 van onze medewerkers.

 • Kom alleen naar je afspraak. Wij staan voor kwaliteit in ons werk. Anderen meenemen naar je afspraak zorgt ervoor dat wij niet de beste service kunnen bieden. 

 • Kinderen zijn niet toegelaten in het salon. Dit voor de rust van andere klanten die op hetzelfde moment aanwezig zijn in het salon. En voor de het personeel om optimaal te kunnen werken en te presteren.


Garantievoorwaarden:

 • We bieden bij elke klant 7 dagen garantie op de behandelingen en/of producten. Je kan hiervoor telefonisch contact opnemen met ons.

 • Deze garantie geldt niet wanneer de klant andere producten heeft gebruikt dan die door ons zijn aanbevolen en wanneer de klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

WEBSHOP: Bij het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Leveringstermijn:

Prijzen:

 • Artisa Studio zal de Klant een prijslijst, dan wel een prijsbevestiging sturen. De meest recente prijslijst/prijsbevestiging is als enige geldig en vervangt automatisch alle voorgaande prijslijsten/prijsbevestigingen. Artisa Studio is niet gebonden door schrijffouten en andere materiële vergissingen.

 •  Artisa Studio heeft ten allen tijde het recht om haar prijslijsten/prijsbevestingen aan te passen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in voege.

Bestelling:

 • Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze niet meer geannuleerd worden. De Klant zal sowieso gehouden zijn het integrale bedrag van de bestelling te betalen, behoudens indien bepaalde producten niet meer voorradig zouden zijn.

 • Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal Artisa Studio de Klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. Artisa Studio kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden noch verplicht worden om bepaalde producten opnieuw in productie te nemen, hetgeen de Klant aanvaardt.

Betaling:

 • Alle opgegeven prijzen worden inclusief B.T.W. weergegeven. Echter blijven alle opgegeven prijzen steeds exclusief andere taksen, alsook alle bankkosten.

 • Alle facturen van Artisa Studio zijn vooraf betaalbaar, en dit enkel via de door Artisa Studio aangegeven betaalmethodes. De Klant aanvaardt dat Artisa Studio slechts tot levering overgaat nà ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. Indien Artisa Studio de Klant bepaalde betalingsfaciliteiten heeft toegekend, kan zij die op ieder ogenblik wijzigen en/of intrekken.

 • De Klant wordt pas eigenaar van de producten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

Persoonlijke gegevens van de klant:

 • Artisa Studio heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant in een databestand op te nemen en te verwerken. Daarbij zal Artisa Studio de wettelijke bepalingen, zoals o.a. vervat, in de wet d.d. 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, steeds naleven.

 • De Klant beschikt daarbij over een recht op verbetering, wijziging en schrapping van zijn persoonlijke gegevens.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2024 Artisa Studio alle rechten voorbehouden
Kickstarted by Mailbox